Nieuwbouw 350 woningen in Zevenbergen Oost weer belangrijke stap dichterbij

103 keer bekeken 0 reacties

Woensdag 20 december is een belangrijke volgende stap gezet voor de nieuwbouw van 350 woningen in Markvelden Noord, onderdeel uitmakend van de Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost.

In het centrum van Zevenbergen werd een anterieure overeenkomst ondertekend tussen de gemeente Moerdijk en drie ontwikkelaars. Het ontwerpbestemmingsplan kan nu de officiële procedure doorlopen, wat weer een aanzienlijke stap voorwaarts betekent voor nieuwe woningen in de gemeente Moerdijk.

Woensdagmiddag 20 december ondertekenden de wethouders Danny Dingemans en
Jack van Dorst namens de gemeente Moerdijk een locatieontwikkelovereenkomst (LOO) met de woningbouwontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Synchroon en Remmers Projectontwikkeling. De zogenaamde anterieure overeenkomst moet worden afgesloten vóórdat het ontwerpbestemmingplan in procedure kan.

Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het eerste woningbouwdeel binnen Zevenbergen Oost mogelijk en ook de aanleg van de Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel. Het ontwerpbestemmingsplan kan nu de officiële procedure doorlopen en ligt inmiddels de komende zes weken, tot en met 31 januari 2024, ter inzage. In de loop van 2024 wordt het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk.

Blij en tevreden
De wethouders Dingemans (Ruimtelijke Ordening en Economische aangelegenheden) en
Van Dorst (Openbare Ruimte en Financieel beleid) zette beiden een ferme handtekening onder de belangrijke overeenkomst. ,,Wéér een volgende grote stap richting de bouw van in totaal 450 nieuwe woningen voor de inwoners van de gemeente Moerdijk,’’ zei wethouder Dingemans. Ook collega Van Dorst toonde zich een tevreden bestuurder. ,,Ik ben blij met deze overeenkomst, zodat ook het kostenverhaal voor de gemeente Moerdijk verzekerd is.”

Onderlinge taakverdeling
Een LOO is onder meer nodig omdat 350 van de in totaal 450 te bouwen woningen in Markvelden Noord worden ontwikkeld door ontwikkelaars, zijnde de bedrijven BPD, Synchroon en Remmers Projectontwikkeling. De overige 100 woningen worden gebouwd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente Moerdijk. Daarom hoeft hiervoor geen anterieure overeenkomst te worden afgesloten.

Groen en duurzame gezinswijk
Marco Bakx, ontwikkelingsmanager BPD regio Zuid: ,,Markvelden Noord wordt een fijne, groene en duurzame gezinswijk waarin onze ambities op landschappelijke ontwerpen echt tot uiting komen. We kunnen hier een groot aantal betaalbare woningen realiseren in een snel tempo dat aansluit bij de grote woningbehoefte in de regio. Als we het tempo van nu vasthouden, verwachten we in 2025 al in verkoop te kunnen gaan en in 2026 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen.”

Bijzondere wijk
Stefan Haaksman, commercieel manager Ontwikkeling Remmers Projectontwikkeling sluit zich volledig aan bij zijn collega-ontwikkelaar: ,,Door de groene- en ruimtelijke opzet van de wijk Markvelden Noord en de grote diversiteit aan type woningen realiseren wij een bijzondere wijk die goed aansluit bij de woningbehoefte en de vraag naar meer ruimte om te leven.”

Kostenverhaal verzekerd
In de anterieure overeenkomst LOO wordt onder meer de onderlinge taakverdeling tussen gemeente en ontwikkelaars vastgelegd. Belangrijk daarbij is dat met deze overeenkomst het kostenverhaal verzekerd is. Dit is de bijdrage die de ontwikkelaars aan de gemeente Moerdijk betalen. Deze bijdrage is in dit geval bedoeld voor de aanleg van de Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel in Zevenbergen Oost.

Succesvolle samenwerking
,,Na de oplevering van de Klinckert aan de Markt en Molenstraat in het centrum van Zevenbergen is Synchroon enthousiast om onze succesvolle samenwerking met de gemeente Moerdijk door te kunnen zetten in de realisatie van de nieuwe woonwijk Markvelden Noord. Deze nieuwe woonwijk valt op door het groene karakter en de autovrije woonstraatjes aan de voorzijde van de woningen,” zegt Natalie Neary, Projectontwikkelaar bij Synchroon.

Intentieovereenkomst bouwen 105 sociale huurwoningen
Naast de LOO sloten de bedrijven BPD, Synchroon en Remmers Projectontwikkeling nog een intentieovereenkomst met Woningcorporatie Woonkwartier. Deze overeenkomst bevestigt de gezamenlijke toezegging van de partijen om 105 van de 350 geplande woningen in Markvelden Noord te bestemmen als sociale huurwoningen.

Belangrijke stap voorwaarts
Ruud van den Boom, bestuurder van Woningcorporatie Woonkwartier is trots een bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwbouwwijk Markvelden Noord: ,,De ondertekening van de LOO en de intentieverklaring voor het deelgebied Markvelden Noord is een belangrijke stap voorwaarts. Niet alleen voor de gemeente, marktpartijen en Woonkwartier, maar voor iedereen die op zoek is naar een passende huurwoning in de gemeente Moerdijk. De ondertekening markeert het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van zowel Markvelden Noord als Zevenbergen Oost als totaalgebied.”

Categorie Paars

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen