Gemeente Moerdijk komt met kansrijke initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten

19-10-2022
46 keer bekeken

Er is een grote behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. De gemeente deed daarom eerder dit jaar een oproep: wie heeft een goed plan?

De ingediende plannen zijn beoordeeld op de locatie, het bouwplan, het beheer, het betrekken van de omgeving en eventuele meerwaarde van het initiatief voor de omgeving.

De vijf initiatieven met de hoogste scores, zijn nu door het college als kansrijk beoordeeld.

De kansrijke initiatieven zijn:

 

Adres

Plaats

Huidige functie

Aantal plaatsen

Oude Molensedijk 13a

Fijnaart

varkensbedrijf

320

Blokdijk 1

Moerdijk

camping

450

Zwaluwsedijk 7

Moerdijk

melkveebedrijf

112

De Langeweg 12a

Zevenbergen

garage met tankstation

300

Sebastiaansweg 1N

Moerdijk

Agrarisch/braakliggend, nabij Kanters

400

 

Zoektocht
Wethouder Danny Dingemans: ”In de zoektocht naar huisvesting voor arbeidsmigranten hebben we gesproken met inwoners, huisvesters, uitzendbureaus en bedrijven en met arbeidsmigranten zelf. Uit deze gesprekken blijkt dat iedereen goede huisvesting van arbeidsmigranten noodzakelijk vindt. De kansrijke initiatieven die we nu in beeld hebben, garanderen een veilige en menswaardige huisvesting voor 1500 arbeidsmigranten. Deze initiatieven hebben een hoge kwaliteit. Zo zal er bijvoorbeeld 24/7 een beheerder aanwezig zijn en wordt maximaal 1 persoon per kamer gehuisvest (of 2 voor stellen).”

Schansdijk
Naast de vijf locaties die nu als kansrijk zijn aangemerkt, is de gemeentelijke locatie Schansdijk in beeld voor huisvesting van arbeidsmigranten in fase 2. Op dit moment wordt aan de Schansdijk huisvesting voor 300 vluchtelingen uit de Oekraïne uitgewerkt. Met de omgeving is afgesproken dat eerst fase 1 wordt geëvalueerd alvorens over de bestemming van fase 2 gesproken wordt. Voor de volledigheid is deze locatie als optie opgenomen op het kaartje met kansrijke locaties. Of in de 2e fase ook daadwerkelijk arbeidsmigranten gehuisvest kunnen gaan worden, is op dit moment niet bekend.

“Win-winsituatie voor alle woningzoekenden in Moerdijk”

“De realisatie van goede huisvesting van arbeidsmigranten zal voor wat meer lucht op onze woningmarkt zorgen”, legt wethouder Danny Dingemans uit. “Daarvan profiteren alle woningzoekenden in Moerdijk. Arbeidsmigranten zijn nodig om onze samenleving draaiend te houden, maar er is te weinig woonruimte waar ze kunnen wonen. Daardoor wonen ze nu vaak op kamers in gewone woningen en op vakantieparken. Dit zijn te vaak onveilige en mensonwaardige situaties. We schatten dat er nu ca. 200 woningen in Moerdijk kamergewijs worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Wanneer arbeidsmigranten kunnen doorstromen naar de nieuwe initiatieven, komen die gewone woningen dus vrij voor andere woningzoekenden.

In de nieuw te realiseren huisvesting zijn bovendien spoedzoekers uit de gemeente, zoals mensen die door een scheiding met spoed woonruimte zoeken, niet uitgesloten. Hiermee komen door de realisatie van deze huisvesting voor arbeidsmigranten, ook voor alle andere spoedzoekers extra mogelijkheden. Een win-winsituatie dus voor alle woningzoekenden in Moerdijk.”

Vervolg

Initiatiefnemers kunnen de initiatieven nu gaan uitwerken in overleg met de klankbordgroepen van omwonenden en andere belanghebbenden en daarna de verplichte omgevingsvergunning gaan aanvragen. Hiervoor gelden vastgestelde procedures met inspraakmogelijkheid.

Informatieavonden  
De gemeente organiseert de komende tijd drie informatieavonden. Hier lichten gemeente en initiatiefnemer voor de betreffende kern het plan nader toe aan de omwonenden en andere betrokkenen. De avonden zijn gepland op 7 november in Zevenbergen (gemeentehuis), op 9 november in Fijnaart (De Parel) en op 17 november in Moerdijk (De Ankerkuil). Aanvang is telkens om 19.30 uur. Aanmelden kan via arbeidsmigranten@moerdijk.nl, o.v.v. de datum van de avond.

 

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.